Sab 712-432-5236 Lajtxheej / Sijhawm Yog (Minnesota / Central Time)

 

TIME / DAY

SATURDAY

SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

12AM - 2AM

Dabneeg Neejneeg

 

Ntxhee Yees

Sov Siab

 

Morlee

Sov Siab

 

Maiv

Dabneeg Neejneeg

 

Ntxhee Yees

Dabneeg Neejneeg

 

Ntxhee Yees

Dabneeg Neejneeg

 

Ntxhee Yees

Dabneeg Neejneeg

 

Ntxhee Yees

2AM - 4AM

Dabneeg Neejneeg

 

NraugHmoob Naj Coos

Sov Siab

 

Nab Coos

Sov Siab

 

Nab Coos

Dabneeg Neejneeg

 

Nab Coos

Dabneeg Neejneeg

 

Nab Coos

Dabneeg Neejneeg

 

Nab Coos

Dabneeg Neejneeg

 

Nab Coos

 

4AM - 6AM

 

Dabneeg Neejneeg

 

NraugHmoob Naj Coos

Dabneeg Neejneeg

 

Nab Coos

Dabneeg Neejneeg

 

Open

Dabneeg Neejneeg

 

Nab Coos

Dabneeg Neejneeg

 

Nab Coos

Dabneeg Neejneeg

 

Nab Coos

Dabneeg Neejneeg

 

Nab Coos

6AM – 8AM

Dabneeg Neejneeg

 

Dej Ntxhiab

Dabneeg Neejneeg

 

Dej Ntshiab

Dabneeg Neejneeg

 

Jessica

Dabneeg Neejneeg

 

Jessica

Dabneeg Neejneeg

 

Jessica

Dabneeg Neejneeg

 

Jessica

Dabneeg Neejneeg

 

Jessica

 

8AM – 10AM

YasSuab

 

Suabcua

YasSuab

 

Suabcua

Dabneeg Neejneeg

 

Ka Blia

Dabneeg Neejneeg

 

Ka Blia

Dabneeg Neejneeg

 

Ka Blia

Dabneeg Neejneeg

 

Ka Blil, Niam Cher Soua

Dabneeg Neejneeg

 

Ka Blia, Niam Cher Soua

10AM – 12PM

YasSuab

 

Me Yaj

YasSuab

 

Me Yaj

Dabneeg Neejneeg

 

Mogmim

Dabneeg Neejneeg

 

Nais

Dabneeg Neejneeg

 

See Yees

Dabneeg Neejneeg

 

Kia

Dabneeg Neejneeg

 

Nais

12PM – 2PM

YasSuab

 

Nkaujcua

YasSuab

 

NkaujKhaubLigcuaDej

Dabneeg Neejneeg

 

Mogmim

Dabneeg Neejneeg

 

Kab Nplaim

Dabneeg Neejneeg

 

Nkaujcua

Dabneeg Neejneeg

 

Mogmim

Dabneeg Neejneeg

 

Nkaujcua

 

2PM – 4PM

KwvTxhiaj

 

SeeYees

KwvTxhiaj

 

SeeYees

Dabneeg Neejneeg

 

See Yees

Dabneeg Neejneeg

 

Kab Nplaim

Dabneeg Neejneeg

 

Kab Nplaim

Dabneeg Neejneeg

 

Nkauj Zoo Yaj

Dabneeg Neejneeg

 

Jessica

4PM -6PM

KwvTxhiaj

 

SeeYees/ NkaujNtses

KwvTxhiaj

 

Yajlwm

Dabneeg Neejneeg

 

Yajlwm

Dabneeg Neejneeg

 

Yajlwm

Dabneeg Neejneeg

 

Mr. Xiong

Dabneeg Neejneeg

 

Jessica

Dabneeg Neejneeg

 

Jessica

 

6PM – 8PM

 

KwvTxhiaj

 

NkaujNtses

KwvTxhiaj

 

NkaujNtses

Dabneeg Neejneeg

 

Kab Nplaim

Dabneeg Neejneeg

 

Kab Nplaim

Dabneeg Neejneeg

 

Kab Nplaim

Dabneeg Neejneeg

 

Kab Nplaim

Dabneeg Neejneeg

 

Kab Nplaim

 

 

8PM – 10PM

Kas Moos

 

Tou

Tso Pa

 

NkaujHmoobTshiab

Dabneeg Neejneeg

 

NkaujKhaubLigcuaDej

Dabneeg Neejneeg

 

NkaujKhaubLigcuaDej

Dabneeg Neejneeg

 

NkaujKhaubLigcuaDej

Suab Pej Xeem

 

Txhiaj Thoj Muas

Dabneeg Neejneeg

 

Corina

10PM – 12AM

Kev Ntseeg

 

Tou

Meem Txom

 

Morlee

Dabneeg Neejneeg

 

Nplaimtaws

Dabneeg Neejneeg

 

Nplaimtaws

Dabneeg Neejneeg

 

Nplaimtaws

Dabneeg Neejneeg

 

Cha Toua Ter

Dabneeg Neejneeg

 

Cha Toua Ter

 

 

Sab 425-440-5678 Lajtxheej / Sijhawm Yog (Minnesota / Central Time)

 

TIME / DAY

SATURDAY

SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

12AM - 2AM

Pab Tswvim

 

Yaj Yua

 

Pab Tswvyim

 

Yaj Yua

 

Pab Tswvyim

 

Keebkwm

 

Pab Tswvyim

 

Keebkwm

 

Pab Tswvyim

 

Keebkwm

 

Pab Tswvyim

 

keebkwm

 

Pab Tswvyim

 

Keebkwm

 

2AM - 4AM

Pab Tswvyim

 

Cher Cai

 

Pab Tswvyim

 

Cher Cai

 

Qhia Tshuaj

 

Txwj Cai Hawj

 

 

 

Qhia Tshuaj

 

Txwj Cai Hawj

 

Qhia Tshuaj

 

Txwj Cai Hawj

 

Pab Tswvyim

 

Txwj Cai Hawj

 

Pab Tswvyim

 

Txwj Cai Hawj

 

 

4AM - 6AM

 

 

Ib Txhais Yim Neeg

 

Paj Nplua Nplai

 

 

XaXov XaMoo: SeeYees

 

Nyees Ntawv Xamoo: NaibNtxias

 

TeebMeemHauvTsevNeeg

 

PajNtshuaNplaim

 

TeebMeemHauvTsevNeeg

 

Paj Ntshua Nplaim

 

Kev Ntseeg

 

Ntsuab Zeb Vwj

 

TeebMeemHauvTsevNeeg

 

Paj Ntshua Nplaim

 

TeebMeemHauvTsevNeeg

 

Paj Ntshua Nplaim

6AM – 8AM

Cob Qhia

 

  Kablia

 

Cob Qhia

 

Xia Mee

 

Tham Ywj Siab

 

Dej Ntshiab

 

Tham Ywj Siab

 

Dej Ntshiab

 

Tham Ywj Siab

 

Dej Ntshiab

 

Debate

 

Mos Hlub

 

Tsoo Qe Tiam 21st

 

Mos Hlub

 

 

8AM – 10AM

 

Xav Txog Lig

 

Duada

Nkauj Nrab Nraug Nrab

 Lub Neej Kuam / Dai Siab

 

Duada

Lonely

 

  Duada

 

Teeb Meem Tiam 21

 

  Duada

 

Teeb Meem Tiam 21

 

  Duada

 

 

Teeb Meem Tiam 21

 

Duada

Nkauj Nrab

Nraug Nrab Teeb Meem

 

Duada

10AM – 12PM

Npaj Tus Kheej

 Rau Neej Vim Meej

 

Nancy Yang

NiamTsev Tes DejNum

 

  Nkauj Ntses

NiamPog thiab Nyab

 

Yajlwm, Niam Nom Chav

 

Neej Yuam Kev

 

 

Yajlwm, Niam Nom Chav

Ib Tiam Neeg

Ob Lub Neej

 

Paj Ntshua Nplaim

Tham Ywj Siab

 

Nkaujcua

 

Niam MobAb 

Txiv MosAb

 

Paj Ntshua Nplaim

12PM – 2PM

Xiam Hlwb

 

MosHlub

 

Lus Paj Lus Moo Cua

 

Nkauj Mogmim

 

Txoj Kev Xav

 

Nkaujcua

 

Ntiaj Teb Kev Ntsuag

 

Nkaujzoo

Pojniam Tiam No

 

Nkauj Mog Mim

 

Neeg Lub Neej

 

Niam Valentine

 

TxhiajTxhais

 

Niab Ntxias

 

 

2PM – 4PM

Kev Cai Dabquas

 

Txawj Xyooj Vwj

 

YeebYajSuab TasLauv

 

Tshaj Lij

 

Kev Haum Xeeb

 

Mos Hlub

 

Kev Haum Xeeb

 

Mos Hlub

 

Kev Haum Xeeb

 

Tshaj Lij

 

Kev Haum Xeeb

 

See Yees

 

 

KuaTxob QovMuag

 

Nkaujzoo

4PM -6PM

Astrology

 

TshajLij

 

Kis Tos Kis Pes: Tshajlij

 

Mental Health: Kajsiab Vaj

 

Lub Neej Ruaj Khov

 

Tshaj Lij

 

Kev Tu Siab

 

Tshaj Lij

 

Noj Qab Tsis Huv

 

Mos Hlub

 

Ntxiv Hlwb

 

 

Tshajlij

Txiv Tsev Tes DejNum

 

Tou

 

6PM – 8PM

 

PojNiam / Txiv Neeg

 Txoj Kev Ntshaw

 

Dej Ntshiab

Tsoo Nqe

 

Duada

 

Kev Nkawm

 

Mr. Xiong

 

Kev Nkawm

 

Mr. Xiong

 

Ntseeg Los Tsis Ntseeg

 

Maiv, Kalia, Valentine

 

Lus Paj Paws: N. Valentine

 

YasSuab 6 TusHlub: Kalia

 

Qhia Ua Noj Haus

 

Kia

 

 

 

8PM – 10PM

 

XaXov XaMoo: Corina

 

 

Ntawm Hlub: Maiv &  Nkaujcua

 

 

XaXov XaMoo:     Corina

 

Nyeem Ntawv Xa Moos:       Kalia, Niam Neejvam

 

Cob Qhia: Maiv

 

Xov Xwm:

Kalia  &  Niam Valentine

 

 

Teeb Meem Tiam 21

 

Maiv

 

 

Cob Qhia: Xiamee

 

Xov Xwm:  Nancy

 

 

Txiav Txim

 

Maiv

 

Cob Qhia: Maiv

 

 Xov Xwm: 

 

Niam Ntxoov Mas

 

10PM – 12AM

SovSiab

 

Keebkwm

 

SovSiab

 

Keebkwm

 

Open Info

 

Tou

 

Npaj Tus Kheej

Rau Lub Neej Vam Meej

 

Nancy

 

Rho Ncawstaw

 

 

Cha Toua Ter

 

Info/Jokes

 

Maiv Duab

 

KevNpabKevVwm

 

 Youa Ge Vue    

 

 

 

 
Make a Free Website with Yola.