WELCOME TO XOVTOOJCUA PHOOJYWG TIAM 21!!!     

Kablia                                Niam Valentine                                    Nancy                        Txoojcawv                                                                                            Tshaj Lij                  Zam Lwm                  

Duanda                              Niam Leej                       Blia                      Kabplaim                      

                                    Maniya                  Corina             Dej Ntshiab       

              Niam txawj Sua                         Niam Nyiaj Zag            Kabzuag          Niam Vam Duas  

                                                  SeeYees              Paj        

                                                                                                  Niam Ntsuab Huas   Niam Lee

                                             A    GREAT  REASON TO COME   AND   LISTEN !!!!!

                         DIRECTIONS ON HOW TO USE THIS CONFERENCE WHEN YOU JOIN AS A CALLER                           

                                Thaum koj tuaj txog rau hauv xovtoojcua phoojywg tiam 21 no, ES  YOG KOJ XAV NROG PEB TXUAS LUS:                                    

             (    Press  0  to unmute  (Nyem lub 0 kom tham tau)    thaum tham tag  Press 0 to mute  ( nyem lub 0 tshem koj sab nrauv)

                                                                   TO CHECK NUMBER OF CALLERS ON AIR  PRESS  7

Tswv xovtoojcua: Kablia Niam Neejvam

Cov txwjlaug:  Niam Valentine, Nancy, Txoojcawv, Tshaj Lij, Zam Lwm 

Yog muaj kev noog email rau:  Phoojywg2009@gmail.com

Xa xov xa moo email rau:  Suabxamoo@gmail.com     Peb xa xov txhua txhua hnub Sunday 9 pm to 10pm central  time!!! 

Contact Us


Make a Free Website with Yola.