WELCOME TO XOVTOOJCUA PHOOJYWG TIAM 21!!!     

Kablia                                                                Nancy    


                    Txoojcawv                                                                                            Tshaj Lij                  Zam Lwm                  

Duanda                              Niam Leej                       Blia                      Kabplaim                      

                                    Maniya                  Brother Cheng          

 Dej Ntshiab       

              Niam txawj Sua                         Niam Nyiaj Zag            

Niam  Cheng       Niam Vam Duas  

                                                  SeeYees              Paj        

                                                                                                  Niam Ntsuab Huas   Niam Ntxoov Pov   Txawjzoo   Mai Lee    Brother Nyiaj   Nkaujcua Yaj,  Nkauj cua  Angie Thoj    Mab   Toojntxawg   Sua Yaj   Tou Vue  Niam Ntsuab Huas    Xiamee   Ntxoovmas   NkaujHmoob

                                             A    GREAT  REASON TO COME   AND   LISTEN !!!!!

                         DIRECTIONS ON HOW TO USE THIS CONFERENCE WHEN YOU JOIN AS A CALLER                           

                                Thaum koj tuaj txog rau hauv xovtoojcua phoojywg tiam 21 no, ES  YOG KOJ XAV NROG PEB TXUAS LUS:                                    

             (    Press  0  to unmute  (Nyem lub 0 kom tham tau)    thaum tham tag  Press 0 to mute  ( nyem lub 0 tshem koj sab nrauv)

                                                                   TO CHECK NUMBER OF CALLERS ON AIR  PRESS  7

Tswv xovtoojcua: Kablia Niam Neejvam

Cov txwjlaug:   Nancy, Txoojcawv, Niam Ntxoov Pov, Niam Ntsuab Huas, Niam Txawjsua 

Yog muaj kev noog email rau:  Phoojywgtiam21@gmail.com

Xa xov xa moo email rau:  Phoojywgtiam21@gmail.com     Peb xa xov txhua txhua hnub Sunday 9 pm to 10pm central  time!!!

SECRETS:  EVERY MONDAY  AT 10-12 PM TUS TSWV XOVTOOJCUA PHOOJYWGTIAM 21:   KABLIA NIAM NEEJVAM

Contact Us


Make a Free Website with Yola.